We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Хаанаас дэмжлэг авах вэ

React нь олон сая хөгжүүлэгчдийн хамтралтай.

Бид энэ хуудсанд React-тай холбоотой таны оролцож болох зарим хамтралуудыг үзүүллээ. Мөн та энэ хэсгээс нэмэлт интернэт орчинд болон хувьчилсан сургалтын материалуудыг олж авах боломжтой.

Before participating in React’s communities, please read our Code of Conduct. We have adopted the Contributor Covenant and we expect that all community members adhere to the guidelines within.

Stack Overflow

Stack Overflow нь код бичих үед болон тулгараад буй асуудлууддаа хариулт авч болох хамгийн нийтлэг форум юм. reactjs гэсэн tag-аар нэгэнт асуугдсан эсвэл өөрийн асуултаа асууна уу!

Доорх форумууд нь интернэт орчин дахь таны мэдлэгээ давтах, мөн React аппликейшны архитектурын талаар ярилцахад хамгийн тохиромжтой орчин юм. Хэрвээ танд код бичих үед ямар нэг асуулт гарсан бол Stack Overflow-аас хариултаа авч болно.

Энэхүү форумууд нь олон сая React хөгжүүлэгчдээс бүтдэг.

Мэдээ

React-ийн талаар шинэ мэдээнүүдийг Twitter дээр @reactjs-ийг дагах мөн React-ийн албан ёсны блогоор авч болно.

Is this page useful?Edit this page