Хичээлүүд

Үнэгүй хичээлүүд

 • Glitch: React Starter Kit - Үнэгүй 5 хэсэгтэй видео хичээл бөгөөд интерактив кодын жишээнээс суралцах боломжтой.
 • Codecademy: React 101 - Codecademy’s introductory course for React.
 • Egghead.io: Start Learning React - Энэхүү цуврал хичээлүүд нь React-ийг эхлэхэд тань үндсэн мэдлэгийг өгнө.
 • React Crash Course 2018 - Анхлан суралцагчдад хандсан React-ийн гол сэдвүүд бүхий богино хэмжээний хичээл.
 • React Armory: Learn React by Itself - React Armory-ийн энэ хичээлээр тa React-ийг энгийн хэллэгээр сурах боломжтой.
 • The Road to Learn React - Ямар нэгэн хэцүү нэмэлт багажгүйгээр цэвэр React ашиглан бодит амьдрал дээрх аппликейшнийг хийж үзэх.
 • Egghead.io: The Beginner’s Guide to ReactJS - Анхлан суралцагчид болон React-ийн үндсэн ойлголтыг сурахыг хүсч буй хүмүүст зориулсан үнэгүй хичээл.
 • Free React Bootcamp - React-д бэлтгэх 3 хоногийн сургалтын бичлэгүүд.
 • Scrimba: Learn React for free - 48 react апп бүтээх туршлагад үндэслэн видео хичээлүүд.
 • Egghead.io - React болон бусад сэдвүүд бүхий богино хэмжээний сургалтын видеонууд.
 • Frontend Masters - React болон бусад frontend framework-үүдийн талаарх видео хичээлүүд
 • Fullstack React - React, түүнтэй хамт ашиглаж болох шинэлэг бөгөөд гүнзгийрүүлсэн бүрэн хичээлүүд.
 • Pure React - React-ийн мастер болоход чинь хөтлөх шаталсан сургалт
 • React for Beginners - Хэдхэн өдөр суугаад л React-ийг сур.
 • React for Designers - Дизайнаруудаас дизайнаруудад зориулсан React-ийн 6 цагийн хичээл.
 • React Essentials for Designers - Үндсэн ойлголт, боломжит болон хязгаарлагдмал зүйлсийг хэрхэн ашиглах энэ нь хэрхэн дизайнтай холбогдох талаар дизайнаруудад зориулсан React-ийн хичээл.
 • Essential React - Сонирхогчдод зориулсан, хялбараас хүнд түвшний component бүтээх богино хичээл.
 • React Training: Advanced React.js - Өөрийн React чадварыг дараагийн шатанд гарга.
 • Tyler McGinnis - Tyler McGinnis-ийн хичээлүүдэд сарын хураамжтайгаар хандах боломжтой. Энэхүү хичээл нь “React-ийн үндэс” болон “Юнивэрсал React”-ийг агуулсан болно.
 • Mastering React - React-аар мэргэжлийн түвшний интерактив апплекейшнууд бүтээ.